joi, 8 noiembrie 2007

Fluviul Dunărea

Fluviul Dunărea este cunoscut şi sub numele de „a 8-a mare a Europei". Suprafaţa bazinului este de 817.000 km2 (8 % din suprafaţa continentului). După mărime, Dunărea se situează pe locul 24 în rândul bazinelor fluviale de pe glob. Bazinul Dunării are următoarele dimensiuni geografice:
- în latitudine 8° (600 km) - între izvoarele Moravei cehe (50W N) şi izvoarele Moravei iugoslave (42'W N);
- în longitudine 22° (1.900 km) între izvoare (8° E) şi vărsare (la Sulina 30° E).
Lungimea cursului este 2.857 km (2863 km împreună cu cei 6 km de pre-lungire spre mare a canalului Sulina) din care 2.588 km navigabili, ocupând locul 14 pe glob şi 2 între fluviile Europei (după Volga şi urmată de Ural). Distanţa în linie dreaptă ître izvoare şi vărsare este de 1.690 km, coeficientul de sinuozitate fiind de 1,7. Adună apele a circa 300 de afluenţi, din care 120 mai importanţi şi 34 navigabili, pe distanţe mai mari sau mai mici.
Lungimea Dunării româneşti este de 1.075 km (din care 239 km, între Ostrov şi gura de vărsare a Prutului, numai pe teritoriul României).
Străbate teritoriul a 10 state independente (Germania, Slovacia, Austria, Ungaria. Croaţia, Serbia, Bulgaria, România, R. Moldova, Ucrama). În afară de acestea, din bazinul hidrografic al Dunării, mai fac parte: Elveţia, Italia, Cehia, Polonia, Albania, Macedonia, Slovenia, Bosnia şi Turcia, deci, în total 19 state.
Populaţia statelor străbătute de fluviul Dunărea este de 455 milioane, cu o densitate medie de 75-100 loc/km2.
Pe Dunărea navigabilă sunt amenajate 40 de bazine portuare şi iernatice mai importante. Traficul anual - circa 48 milioane tone, se realizeaza cu 4.436 nave. Este traversată de 114 poduri rutiere, de cale ferată sau pentru conducte (între km 2414 şi km 0). Pe întreg cursul sunt construite sau în curs de construcţie 30 de baraje şi în funcţiune 22 ecluze (fără cele de pe canalul Dunăre - Marea Neagră).
Anual, Dunărea deversează în Marea Neagră 198 miliarde m3 de apă (62% din aportul de apă), adică 198 km3 (după alte date 228 km3).
Debitul mediu de aluviuni, la vărsare, este de 2.140 kg/s sau 66,5 milioane tone anual (după alte date, debitul anual se ridică la 80 milioane tone).
Panta medie este de 25 cm/km, lăţimea maximă a fluviului la etiaj de 1.500 m, iar viteza maximă - 5 m/s (18 km/h).

Niciun comentariu: